Covid 19 er over-dette må til

Vi alle gleder oss til å få denne nyheten, Covid 19 er endelig over. Alle er vaksinerte og vi kan leve normalt igjen. Eller kan vi det? Hva må til for at dette skal skje og er det noe vi kan bidra med for å få det til? Ekspertene uttaler seg om hva de mener om dette.

Vi alle gleder oss til å få denne nyheten, Covid 19 er endelig over. Alle er vaksinerte og vi kan leve normalt igjen. Eller kan vi det? På bildet ser du mange mennesker på konsert. En person holder hendene sine oppe formet til et hjerte mot de scenen.

Vaksinasjon

Når det gjelder dette med vaksine, er dette effektiv og vil den gjøre at vi kan stoppe en pandemi?

Den nye vaksinen bruker teknologi som aldri før er benyttet. Så langt har den beskyttet ni av ti mot viruset. Ekspertene sier at det vil ta rundt en måned etter første vaksinering, før de vaksinerte har fått dannet immunresponsen som kan gi god beskyttelse mot SARS-CoV-2.

Når det gjelder at vi kan gå tilbake til det normale og at covid 19 er over, vil det her være minst like viktig hvem som er vaksinert, som hvor mange.

Gunnveig Grødeland

Det har for øvrig vært en del diskusjon rundt hva som skal til for å danne flokkimmunitet.

Anthony Fauci, direktør i NIAID, estimerer at 75% må være vaksinerte for å få dannet flokkimmunitet mot SARS-CoV-2. Siden vi ikke får et tilstrekkelig høyt antall vaksiner tilgjengelig for befolkningen før rundt sommeren, vil det å kombinere effekten av vaksinering og naturlig eksponering være naturlig for å skape flokkimmunitet.

Så snart vi får vaksinert de mest sårbare gruppene, bør vi kunne åpne samfunnet. Vi må akseptere at koronaen vil være med oss på tilsvarende måte som vanlig influensa er med oss – og der noen personer dør hvert år etter å ha blitt smittet.

Nils Chr. Stenseth

Vil det komme nye bølger etter Covid er over?

Dette er et spørsmål det er vanskelig å få svar på. Kommer det en ny bølge etter covid er over eller må vi vente til sommeren før det er over?

Hvordan skal vi forholde oss til det om det i verste fall drar seg ut til 2022?

Selv ekspertene synes dette er vanskelig å svare på. De hadde håpet at sommeren skulle komme tidlig i år og at det skulle gå tilbake til normalen. Alt er avhengig av hvor flinke vi er og at vi jobber sammen slik at vi snart kan si at Covid 19 er over. Andre viktige faktorer er hvor nøye de er med karantene og testing av arbeidsinnvandrere før de kan gå på jobb.

Karantene hotell

Det er ulike regler for privatpersoner og arbeidsreisende. Du skal ha innreisekarantene på karantenehotell når du ankommer Norge, med mindre:

PrivatpersonerArbeidsreisende
Du er bosatt i Norge, og reisen var nødvendigDu er bosatt i Norge
Du eier eller leier fast bopel i Norge, og reisen var nødvendigDu eier eller leier fast bopel i Norge
Sterke velferdshensynArbeidsgiveren din sørger for egnet oppholdssted godkjent av Arbeidstilsynet
Du skal gjennomføre avtalt samvær mellom foreldre og barn:Du er utenlandsk diplomat

Du finner mer informasjon om hver punkt på helsedirektoratet.

Covid 19 – den nye influensaen

Ekspertene mener at vi bør være forberedt på at viruset er her for å bli, og at det vil forårsake årlige utbrudd (omtrent som influensa) fremover. Håpet er at vi får dannet tilstrekkelig immunitet mot SARS-CoV-2, slik at fremtidige utbrudd mer vil ligne på vanlige forkjølelse symptomer.

I 2020 så vi at spredningen av SARS-CoV-2 ble kraftig redusert frem mot sommeren, og tok seg opp igjen på høsten. Etter vaksinasjon av risikogrupper, så vil det kunne være mulig å åpne opp samfunnet igjen gradvis.

Vi må nok lære oss å leve med at det blir perioder med en del mer spredning, noe som av ulike grunner temmelig sikkert vil skje hver høst og vinter. I den perioden er kroppen mer svekket enn i sommermånedene, vi er mer innendørs og kommer dermed mer i nærkontakt med hverandre – smittede og friske.

NILS CHR. STENSETH

Har pandemien bidratt med noe positivt?

Pandemien har endret vår livsstil, og ikke minst arbeidssituasjon. Det er mye som har blitt bedre som mindre reiser, nettbaserte løsninger, og spesielt TSD (UiOs Tjenester for Sensitive Data) sine dataanalyse muligheter. Dette har gitt store forbedringer, som også vil bli med oss videre etter pandemien.

Når det gjelder Zoom-møter er ekspertene usikker på om det gir mindre stress. Vanskeligheten med å få frem nyanser i vitenskapelige diskusjoner og finne løsninger på organisatoriske utfordringer uten fysisk møte er vrient. Teknologiske løsninger som ikke var mulig før pandemien er også tatt i bruk. Klart dette er en teknologisk forbedring, men for det psykisk helsevesen har det klare begrensninger. Det har blitt mye mindre reiser og ingen fysiske forskningskonferanser, og det blir spennende å se om disse nye vanene blir med videre etter pandemien.

 

Pandemien har gjort oss mer bevisst på hva som er viktig både på jobb og privat, og jeg håper dette gjør det lettere å prioritere bedre også etter at pandemien har gitt seg.​

Ole Andreassen

Ekspertene som har utalt seg i denne saken arbeider spesielt med utvikling av vaksiner mot nye virus og dannelse av immunresponser, immunsystemet og hvordan immunsystemet reagerer i forbindelse med infeksjoner, også helt nye årsaker og risikofaktorer for utvikling av alvorlige psykiske lidelser. I tillegg til bedre behandling av disse og hvordan sykdomsbakterier og -virus varierer i mengde gjennom sesongen og fra år til år.

Så hvordan ser Covid 19 fremtiden ut?

I følge forskning.no er pandemien kommet for å bli. Korona viruset kan komme tilbake som et sesongbasert virus, mener flere forskere. Men det kan bli mindre farlig i fremtiden.

Fremtiden spår at vi går en overraskende tid i møte. Spesielt om du er en av dem som venter med optimisme at antall smittende skal flate ut og synke nedover. Forskerne mener at løpet av et år skal det totale antallet smittede trolig stige til over to millioner.

Hensikten med tiltakene vi har i dag er å gjøre stigningen fra noen få tusen til millioner så jevn som mulig.

– Vi prøver å få til en kontrollert epidemi i Norge, som går så langsomt at vi opprettholder kapasiteten i helsetjenesten for koronasmittede, men også for andre pasienter som trenger akutt helsehjelp.

Geir Bukholm

Tiltakene skal forsinke epidemien, slik at medisiner og vaksiner kan få en effekt. Til slutt vil epidemien brenne ut. Dette betyr at så mange i befolkningen etter hvert er blitt immune, slik at sykdommen ikke lenger sprer seg.

Covid 19 tiltakene øker!

Til syvende og sist er det politikerne som bestemmer hvilke tiltak som skal gjøres, men ut fra et smittevernfaglig ståsted vil de sterke virkemidlene vi bruker pågå i noen måneder framover. Folkehelseinstituttet vil trolig gi råd om å slippe opp på noen av tiltakene litt etter litt.

Ikke fordi det blir færre smittede, men fordi det blir flere.

Etter hvert som andelen smittede i befolkningen kommer over et visst nivå, har noen av tiltakene ikke lenger effekt. Som karantenetiltakene, eller å teste folk med milde symptomer.

– Vi vil fortsatt ha effekt av tiltak mot kontakt mellom folk, men også denne virkningen vil bli svakere etter hvert som vi når et metningspunkt.

Bukholm mener også at skoler og barnehager kan åpne etter hvert. Både fordi barn ser ut til å bidra lite med smitte og fordi det kommer til å bli svært viktig at de fleste foreldrene kan jobbe når mange i samfunnet må være borte fordi de er syke. Pandemien vil trolig pågå i en stor del av 2020. I denne tida vil både befolkningen og helsevesenet være under press. Men situasjonen kommer nok til å slå ut svært forskjellig for ulike mennesker.

På den positive sida, vil over halvparten av de som blir smittet knapt merke at de er syke.

På den negative siden vil sykdommen kunne ta mange liv, og føre til at mennesker i risikogruppene må leve svært isolert i lang tid.

Les også: 7 ting du ikke visste om ryggsmerter.

Konklusjon av Covid 19

Trolig vil det være enda en stund til vi kan feire at Covid 19 er over. Hvis alle tiltakene følges nøye og vi klarer å skape en flokk immunitet kan vi kanskje hvis vi er heldig nyte en utendørs festival med gode venner og kollegaer igjen, reise på en etterlengtet ferie og ferdes fritt rundt uten munnbind.

Og sist men ikke minst si at Covid 19 er over!

Publisert: 05.05.21

Skroll til toppen

Vi bruker cookies

Sitt bedre benytter informasjonskapsler for å gi deg den beste opplevelsen av vår nettside.