Nye regler for hjemmekontor

Regjeringen legger frem nye regler om bruk av hjemmekontor. Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier at hjemmekontor ikke skal være et område uten lover. Årsaken til at dette skal opp til høring, er for å unngå at arbeidsgiver kommer seg unna med ansvar for arbeidsmiljø og yrkesskader. Noe som vil skje om hjemmekontor tas i bruk i stedet for fysiske lokaler.

hjemmekontor

Publisert: 23.04.2021

Forslag til nye regler for hjemmekontor

I 2002 trådte «Forskrift om arbeid i arbeidstagers hjem» i kraft. Denne er utradert med tanke på den nye pandemien og i forhold til den teknologiske utviklingen.

Flere spørsmål har dukket opp som arbeidstid, skattefradrag og arbeidsgivers ansvar, – I tillegg til yrkesskadeforsikringen som omfatter skader i hjemmet. Statsrådet mener at forskriftene ikke er bra nok i dagens situasjon, hvor mange må være hjemme store deler av arbeidsuken.

Les også: Slik får du hjelpemidler fra NAV!

Mer fleksibelt med hjemmekontor

Fremtidens arbeidsliv er i fokus og pandemien forsterker behovet for endringer. Hjemmekontor kommer til å blir mer og mer normalt, også det å jobbe fra forskjellige steder. Derfor er det ekstra viktig å ha fokus på dette og ta vare på dem med hjemmekontor.

– Hva vil det egentlig si å ha et hjemmekontor?

Enten det er på hytta, i bilen eller hjemme så er det viktig å vite hvem som har ansvaret og hvilken rettigheter du har. Dette og mange andre spørsmål og forslag sender nå statsrådet ut på høring.

Blogg. Nye regler for hjemmekontor. Mann sitter hjemme å jobber på laptop ved kjøkkenbordet sammen med barna. Den ene sønnen henger på skuldrene for å få oppmerksomhet.

Strengere regler for hjemmekontor

Mange ser på hjemmekontor som en privilegium i dag, men i fremtiden er det ikke sikkert at alle vil se slik på det. Årsaken er at det kan være vanskelig å skille mellom privatliv og arbeidsliv. Målet er ikke å fjerne disse grensene, men at reglene for hjemmekontor vil være like som på jobben.

Det skal være frivillig

Hjemmekontor skal fortsatt være frivillig, og det er ingen som skal tvinges til å jobbe hjemme fra. Endring av reglene for hjemmekontor er sårbare, som kan risikerer å ende på to ulike måter. Det ene er at hjemmekontoret blir en sone uten lover. F eks at bedriften ikke har plass til deg i lokalet. Det andre er hvis det er uklare regler for arbeidstid.

Forslagene som statsrådet vil ha svar på er:

  • Frivillig: Hjemmekontor har vært frivillig og en gode for arbeidstaker. Hjemmekontor kan også være pålagt av arbeidsgiver eller være myndighetspålagt, som under pandemien.
  • Omfang: Reglene skal bare gjelde «hjemmearbeid som har en viss varighet og fasthet og er av et visst omfang.»
  • Avtaler: Det er behov for at «forholdet knyttet rundt hjemmearbeidet er avtalt og klargjort mellom partene.» som lønn og arbeidstid.
  • Utstyr: Etter departementets vurdering vil det være naturlig å ha bestemmelser om eiendomsrett, drift og vedlikehold av utstyr. Samme gjelder for oppbevaring av dokumenter og sensitive opplysninger.
  • Arbeidsgivers ansvar: Arbeidsgiver skal forsikre seg om at arbeidsforholdene på hjemmekontoret er forsvarlige. Så «langt det er praktisk mulig» skal arbeidsgiver forsikre seg om at arbeidstagers sikkerhet, helse og velferd ivaretas.
  • Psykososiale forhold: Foreslår å løfte fremkrav til det psykososiale arbeidsmiljøet.


Privatlivet må tas hensyn til og arbeidsgiver får ikke tilgang til private hjem uten særskilt avtale.

Ikke utvidet skattefradrag

Arbeidstakerorganisasjoner har krevd utvidet skattefradrag for hjemmekontor, men dette er ikke en del av høringen nå. Dette er et spørsmål for fremtiden. Forslaget avklarer heller ikke reglene for hvordan yrkesskader vil gjelde, for eksempel hvis du faller i trappen hjemme og blir invalid. Eller skjærer av deg fingeren i lunsjen. Ifølge statsråden er det heller ikke slik i dag at forsikringen dekker alle skader på arbeidsplassen

Les mer om: Skattefradrag for hjemmekontor

Økt frihet følelsen

Pandemien har endret mye og åpnet øynene til mange. Flere har blitt vante med å jobbe hjemmefra og erfaringene de tar med seg videre. Flere opplever stor frihets følelse med å ha hjemmekontor, og mye høyere grad av autonomi. Mer fred og mindre forstyrrelser i arbeidet.

Det negative er at flere opplever mindre sosial støtte fra ledere og kollegaer, i tillegg til at grensene mellom jobb og privatliv strekkes.

Les også: 10 tips til god ergonomi

Skroll til toppen

Vi bruker cookies

Sitt bedre benytter informasjonskapsler for å gi deg den beste opplevelsen av vår nettside.