Skattefradrag for hjemmekontor

Du kan få skattefradrag for kostnader som går til hjemmekontor, når du har et enkeltmannsforetak. Vi har laget en oversikt over hvilken regler som gjelder.

Blogg.Skattefradrag for hjemmekontor. På bildet ser du en dame som får hjelp med regnskapet av en annen dame som står bak henne. På border ligger papirer, kalkulator og en pc.

Publisert: 23.04.2021

Hva er skattefradrag?

I enkeltpersonforetak skal du skatte av hele overskuddet, men før det gjøres skal det trekkes fra kostnadene til bedriften. For eksempel; du har et overskudd på 500 000 kroner, og at du har brukt 20 000 kroner på en ny datamaskin til bedriften. Denne kostnaden trekker du fra regnskapet, slik at du bare skatter av 480 000 kroner. Med skattefradrag kan du skape mer inntekt – hver eneste krone som investeres i driften slippes å skatte av. Den ekstra inntekten du får er skattepliktig, slik at det blir vinn-vinn for både myndighetene og deg. 

Se fradrag veiviseren over skattefradrag for enkeltpersonforetak.

Skattefradrag får du så lenge du arbeider i et rom som benyttes som hjemmekontor. Dette kan være et eget arbeidsrom, butikk, lager og lignende. Du har ikke krav på skattefradrag hvis du jobber i stuen eller på et gjesterom.

Hvilke skattefradrag kan man kreve?

Med hjemmekontor menes eget/egne rom i hjemmet som utelukkende benyttes i inntektserverv. Kombinert bruk av et rom i boligen til arbeidsrom og for eksempel stue eller soverom, kommer ikke inn under reglene for hjemmekontor.

Det skilles her mellom tre typer boliger: fritaksbehandlet, regnskapsbehandlet og leid bolig.

1 Fritaksbehandlet

Dersom du har hjemmekontor i fritaksbehandlet bolig gis standardfradrag med 1 850 kroner. Fradraget er det samme selv om kontoret bare er benyttet en del av året.

Føres i næringsoppgave 1 (RF-1175) i post 7700 eller i Næringsrapport skatt, post 7705.

Alternativt kan det kreves fradrag for faktiske kostnader. Kostnadene må sannsynliggjøres. Kostnadene det kreves fradrag for gjelder kun for hjemmekontoret og ikke resten av boligdelen.

-Hva er fritaksbehandlet bolig?

Bolig hvor minst 50 prosent av boligen (regnet etter leieverdi) benyttes av eieren selv, skal fritaks behandles. Det samme gjelder dersom en større del av egen bolig leies ut, så lenge samlede leieinntekter i løpet av året ikke overstiger 20 000 kroner.

Les om: Nye regler for hjemmekontor

2 Regnskapsbehandlet bolig

Har du hjemmekontor i egen regnskapsbehandlet bolig, gis fradrag for kostnader etter de vanlige regler for bygninger som regnskapslignes.

Den delen av kostnadene som faller på hjemmekontoret føres i næringsoppgaven, disse kostnadene må trekkes ut av skjemaet for utleie av fast eiendom.

Føres i næringsoppgave 1 (RF-1175) i post 7700 eller i Næringsrapport skatt, post 7705.

-Hva er regnsapsbehandlet bolig?

De boliger som ikke fritaksbehandles, skal regnskapsbehandles. Flermannsboliger skal alltid regnskapsbehandles. Med flermannsbolig menes bolig som inneholder 3 eller flere selvstendige boenheter.

3 Leid bolig

Har du hjemmekontor i leid bolig, skal leiekostnaden fordeles på boligdelen og hjemmekontoret. Delen av leiekostnadene som gjelder hjemmekontoret føres i post 6300 i næringsoppgaven.

Også kostnader til renhold av hjemmekontoret kan fradragsføres, men merk at det ikke gis fradrag for skattyterens eller ektefelles arbeid med renhold av hjemmekontoret.

Husk skatteplikt for hjemmekontor ved salg av bolig

Hvis du selger boligen med hjemmekontor som er benyttet i egen virksomhet, vil hjemmekontorets forholdsmessige andel være skattepliktig, uavhengig av om du oppfyller vilkårene for å kunne selge boligen skattefritt.

Skroll til toppen

Vi bruker cookies

Sitt bedre benytter informasjonskapsler for å gi deg den beste opplevelsen av vår nettside.