Slik får du hjelpemidler fra NAV!

For å få hjelpemidler fra NAV må du ha en varig (over to år) og vesentlig redusert funksjonsevne for å kunne søke om hjelpemidler. Har du utfordringer i hverdagen som gjør at det går ut over det fysiske og psykiske? Sliter du med å gjennomføre arbeidsoppgaver? Det fine med landet vi bor i er at vi har et system som tar vare på helsen din om du har behov for det. I hjelpemiddeldatabasen finner du informasjon om hjelpemidler som kan være nyttige for personer med nedsatt funksjonsevne. Basen inneholder tekniske spesifikasjoner, bilder, brosjyrer og bruksanvisninger, samt opplysninger om firmaer som kan levere hjelpemidlene. Basen holdes oppdatert av NAV og av leverandørene. 

Publisert: 15.04.2021

SITT BEDRE er leverandør av hjelpemidler

Flere av våre kunder spør stadig vekk om de får dekket Komfy helsepute via gjennom NAV. Det var en litt mer omfattende prosess enn som så, som regel får du dekket dette om du har hatt en varig redusert funksjonsevner(over 2 år). Da har du rett til å søke om hjelpemidler fra NAV. Uansett så er produktet vårt nå blitt registrert som et hjelpemiddel i databasen hos NAV. Dette gjør oss til en stolt leverandør av hjelpemidler. Som regel er det arbeidsgiver som skal gjøre tiltak for den sykemeldte og i mange tilfeller dekker hjelpemidler om den ansatte har behov for det. Vi har laget en oppskrift for hvordan du kan søke om støtte fra NAV. Her kan du også se SITT BEDRE sine produkter som ligger i hjelpemiddeldatabasen NAV.

Hvem kan søke på hjelpemidler fra NAV?

Alle som har langvarig behov for hjelpemidler kan søke. Er du usikker på hva du trenger, kan helsetjenesten i kommunen du bor i hjelpe deg. De har god erfaring, og kan følge deg opp hvis du ønsker det. 

Har du behov for hjelpemidler på skolen eller på arbeidsplassen, ta kontakt med læreren, arbeidsgiveren eller bedriftshelsetjenesten der du jobber. Dine rettigheter er de samme enten du får hjelp eller søker selv.

Hvis du får beskjed om at du ikke bør søke

Du står fritt til å sende søknad, uavhengig av hva den faglige rådgivningen konkluderer med. For eksempel, hvis du får beskjed om at det ikke finnes løsning eller at du ikke fyller vilkårene. Det er kun mulig å klage dersom du sender en søknad.

Hjelpemidler du kan søke om

Det finnes ingen fullstendig oversikt over alle hjelpemidler du kan søke om. Det kan hende at du trenger flere en ett hjelpemiddel eller en kombinasjon av flere. Har du et hjelpemiddel du allerede bruker, kan det hende at det kan tilrettelegges, eller få andre tips og råd for å løse ditt behov.

Det finnes et stort utvalg av hjelpemidler. I hjelpemiddeldatabasen finner du mange av produktene. Husk at NAV dekker ikke alle produktene som ligger i Hjelpemiddeldatabasen. Noe må du kanskje kjøpe selv eller få lånt på andre måter.

Signatur og fullmakt

Du bekrefter søknaden ved at du signerer på selve søknadskjemaet eller på et fullmaktsskjema. Ved å signere på et fullmaktsskjema bekreftes du som søker av hjelpemidler, og at en kommunal formidler fyller ut og sender søknad på dine vegne. Den som skriver søknaden på vegne av deg skal ha informert deg om dine rettigheter og plikter og hva det søkes om.

Ved å skrive under på søknad eller fullmakt bekrefter du at du er kjent med følgende:

    • Utlånte hjelpemidler er Arbeids- og velferdsetatens eiendom og skal tas godt vare på.
    • Du kan ikke kreve at hjelpemidlene du får utlevert er ubrukte eller av et bestemt merke.
    • Når du ikke har bruk for et hjelpemiddel lenger, skal det leveres tilbake. Les mer om utlevering og tilbakelevering.

Når får du svar på søknaden

I de fleste tilfeller får du svar på søknaden innen en måned. Maksimal behandlingstid er fire måneder. 

Kortvarig behov for hjelpemidler

Har du et kortvarig (under to år) og midlertidig behov for hjelpemidler, må du ta kontakt med kommunen du bor i.

Digitale søknader

NAV utvikler digitale tjenester på hjelpemiddelområdet. NAV er i gang med å digitalisere søknadsprosessen, men noe papirsøknader er det fortsatt. Det er noen forskjeller mellom digitale søknader og papirsøknader. Digital søknad er kun tilgjengelig for kommunale formidlere som søker på vegne av sine innbyggere. Formidlere som skal søke digitalt må ha fått tilgang til søknaden fra sin arbeidsgiver. Vi jobber for å gjøre digital søknad tilgjengelig for personbrukere og andre samhandlere. Du kan lese mer om digitalisering av hjelpemiddelområdet. Det ikke mulig å signere søknaden i den første versjon av digitale søknader. Som hjelpemiddelbruker må du foreløpig signere på en papirfullmakt som lagres i kommunens systemer. Du som bruker kan se søknaden og godkjenne, og eventuelt komme med endringer av opplysninger, før innsending.

Digitale søknader blir tilgjengelig for deg på Ditt NAV kort tid etter innsendelse. For digitale søknader får du også en beskjed på Ditt NAV når søknaden er mottatt hos NAV. Man kan ikke se søknader sendt inn på papir på Ditt NAV. Les om behandling av personopplysninger på hjelpemiddelområdet.

Handlekurv